Sällskapet utser varje år å allmänt sammanträde, som hålles i januari, för samma kalenderår en styrelse som handhar Sällskapets angelägenheter och består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och fyra suppleanter.