Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskap och
Stiftelsen Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskaps Understödsfond

 
GDPR
 
Den 25:e maj 2018 trädde EU General Data Protection Regulation 2066/679 förkortad GDPR i kraft och ersatte PUL.

Därav ger vi en överblick av de data vi samlar in och lagrar om våra medlemmar.
 
Vi samlar in uppgifter som namn, personnummer, postadress, e-mailadress, telefonnummer,  ev. examina och tjänstgöringsplats. Även invalsdatum i Sällskapet noteras. Detta är data som vi behöver på våra medlemmar.
 
De uppgifter vi samlar in används av styrelsen och våra tjänstemän. Till vår matrikel använder vi endast medlemsnummer, namn, bostadsort, födelsedag och invalsår.
 
För utskick använder vi adressuppgifter. Övriga adressuppgifter behövs för att komma i kontakt med medlemmar, såsom telefon och eventuell e-mailadress.
 
Det är vår förhoppning att vi i framtiden skall kunna använda oss mer av e-mail för korrespondens än vad vi gör idag.
 
Uppgifter såsom personnummer ihop med namn är viktiga för vårt arbete med utbetalningar från understödsfonden.
 
När vi processar personliga data som vi samlar in förlitar vi oss på vårt legitima intresse att hålla Sällskapet och vår Understödsfond aktuell.
 
Då medlemskap i Kanalflottan upphör tas uppgifterna bort förutom de som är relevanta för Kanalflottans historia.
 
Du som medlem har rätt att veta vad vi har för personliga data om dig och hur vi använder dem. Du har också rätt att begära kopia av dina uppgifter och också att vi rättar dem ifall de är felaktiga.
  
Göteborg maj 2019
  
Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskap
Stiftelsen Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskaps Understödsfond
  
Bertil Hammargren, ordförande