KANALFLOTTAN: utlysande av understöd 2019

Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskap utlyser till ansökan understöd till behövande aktiva medlemmar i Sällskapet eller till behövande efterlevande till aktiva medlemmar. Ansökan skall, för att komma i beaktande, senast den 31 oktober 2019 vara inkommen till Sällskapets ordförande, sjökapten Bertil Hammargren, Hovås Mullbärsgång 9, 436 54 Hovås.

Göteborg 1 oktober 2019
Styrelsen