Kanalflottans vintermöte 2020 hålls torsdagen den 16 januari 2020. Kallelse postas i slutet av december. Anmäl dig, som medlem, genom att agera enligt kallelsens instruktion för deltagande.