Kanalflottans höstmöte 2019 hålls torsdagen den 28 november 2019. Kallelse sänds ut i början av november. Anmäl dig, som medlem, genom att agera enligt kallelsens instruktion för deltagande.