Kanalflottans höstmöte 2018 hålls torsdagen den 29 november  2018.

Kallelse postades i början av november 2018.  Anmäl dig, som medlem, genom att agera enligt kallelsens instruktion för deltagande.