Kanalflottans höstmöte 2017 hålls torsdagen den 30 november 2017.

Kallelse postades i början av november.  Anmäl dig, som medlem, genom att agera enligt kallelsens instruktion för deltagande.