Kanalflottans vårmöte 2020 hålls torsdagen den 12 mars 2020. Kallelse postades i slutet av februari. Anmäl dig, som medlem, genom att agera enligt kallelsens instruktion för deltagande.