Kanalflottans årsmöte 2019 hålls torsdagen den 14 mars 2019.

Kallelse är postad i slutet av februari.  Anmäl dig, som medlem, genom att agera enligt kallelsens instruktion för deltagande.